Azərbaycanşünaslıq Akademiyası
Professor Yavuz Akpınar
1969-cu ildə Atatürk Universitetinin məzunu olmuş, 2000-ci ildən eger Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsində professor kimi çalışır.

Əsas elmi əsərləri
• “Yeni Kafkasya Dergisi Hakkında Yeni Bilgiler”, Yeni Türk Edebiyatı, Ekim 2012, Sayı: 6, s. 26-47.

• “Prof. Dr. Bekir Nebiyev (1930-2012)”, Yeni Türk Edebiyatı, Ekim 2012, Sayı: 6, s. 273-277.

• 'Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı Dergisi ve Türk Dünyası Üzerine', Türk Edebiyatı, Şubat 2011, Sayı: 448, s.18-22

• '1905'e Kadar Rusya Türklerinde Matbaalar ve Matbuat: 2', Yeni Türk Edebiyatı, Mart 2011, Sayı: 3, s.141-166

• 'Yusuf Akçura'nın Hüseyinzade Ali Bey'e Yazdığı Mektuplar', Türk Yurdu, Nisan 2011, Sayı: 284, s. 3-13

• “Bahtiyar Vahabzade: Hayatı, Eserleri, Türkiye’de Tanınması”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 11-22. (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı Redaktör ve Ön Söz: Yavuz Akpınar)

• Bahtiyar Vahabzade, “Çingiz Aytmatov’un Gün Var Esre Beraber Romanına Ön Söz”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 219-226 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)

• “Bahtiyar Vahabzade’nin ‘İki Gorhu’ Adlı Manzumesi”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 241-256 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)

• “Bahtiyar Vahabzade, Seçme Şiirler: Latın Dili. Ahı Dünya Fırlanır, Azerbaycan-Türkiye, tenha Mezar, Bayrag”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 263-267 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)

• Ramazan Gafarlı, “B. Vahabzade’ni Çetin Addım Atmağa Ne Vadar Etti?”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, TDK, Bahar 2011, Sayı: 31, s. 39-47 (Bahtiyar Vahabzade Özel Sayısı)

• “1905’e Kadar Rusya Müslümanlarında Matbaalar ve Matbuat-1”, Yeni Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, Ekim 2010, Sayı: 2, s. 137-163.

• 'Rusya Türklerinin Ortak Edebiyatından Söz Edilebilir mi?', Yeni Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları, Mart 2010, Sayı: 1, s. 11-33

• 2010, 'Rusya Türklerinin Modern Hikâyeleri Açısından “Meyve-i Zaman” ve İsmail Gaspıralı, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK, Ankara Bahar 2007, Sayı: 23 s. 7-37

• 'V. Yu Gankeviç, 'Küçük Mollanın Düşünceleri (İsmail Gaspıralı'nın imzası ve bilinmeyen bir eseri hakkında)', Çev. : Y. Akpınar - H. Necefoğlu, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Erzurum, 2009, Sayı: 39, s. 242-246

• “İsmail Gaspıralı’nın Yayımladığı İlk “Mecmualar”: Tonguç, Şafak', Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir, 2008, Sayı: XIV/1, s. 21-40 (Viktor Yuriyeviç Gankeviç’le birlikte)

• 'İsmail Gaspıralı'ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması', Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, İzmir, Ağustos 2008, Sayı: 15, s. 33-49

• 'İsmail Gaspıralı’nın Yayımladığı Âlem-i Sıbyan Adlı Çocuk Dergisi', Türk Halkları Ә:dә:biyyatı (II) Beynә:lxalq Usaq Ә:dә:biyyatı Konqresi MATERİALLAR, Bakı, 13-15 Noyabr 2008, 1. Kitap, Qafqaz Üniversiteti, 2008, s. 453-458

• “Ortak Dil Stratejisi”, Kardeş Kalemler, Ankara, Ocak 2007, Sayı: 1, s. 73-77.

• “Son Dönem İran Türkçesi’nde Türkiye Türkçesi’nin Etkileri”, Tunca Kortantamer İçin, İzmir, Ege Üniversitesi Yayınları, 2007, s. (“VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 1999, İstanbul”a sunulan bildiri).

• Azerbaycanlı Şair Muhammed Hadi’nin Bilinmeyen Bir Şiiri: “Kahraman Türk Askerlerine”, Kardeş Kalemler, Ankara, Temmuz 2007, Sayı: 7, s. 62-67 (Hüseyinzade Ali Turan Bey’in Arşivinden: 1)

• “Gaspıralı’ya Atfedilen Bir Eser: Türkistan Uleması”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Ankara, Aralık 2005, Cilt: 2, Sayı: 4, s. 26-36 (Dijital dergi).

• “Azerî Türklerinin Orta Doğu’nun Siyasî ve Kültürel Hayatındaki Rolü”, 21. Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği. Muzaffer Özdağ’a Armağan, 4 c., Ankara, ASAM, 2003, IV. c., s. 75-93.

• “Gaspıralı’nın Türk Diline Bakışı”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 12/1, TDK, Ankara, s. 385-408 (“Gaspıralı İsmail Bey ve Dilde Birlik Toplantısı, 14 Kasım 2001, Türk Dil Kurumu, Ankara”ya sunulan bildiri).

• “Hamid Nutki ve Şiirleri Hakkında Birkaç Söz”, Hamit Nutki (Aytan), Min İlin Sonu, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 1999, s. 7-20.

• 'Bir Kaşkayî Şairi: Mensur Şahmuhammedî', Kardaş Edebiyatlar, Ocak-Mart, 1999, Sayı: 44, s. 34-38.

• Türk Dünyasının Ortak Dili Türkiye Türkçesi Olabilir, Kardaş Edebiyatlar, Ocak-Şubat-Mart, 1998, Sayı: 42, s. 2-4.

• 'İsmail Gaspıralı Bey'in Edebi Tenkitleri: 1', Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, IX, 1998

• Azerbaycan'ın Türkçülük ve Azerbaycancılık Problemleri, Kardaş Edebiyatlar, Temmuz- Eylül, 1997, S. 40, s. 46-50

• Türk Dünyası Türkiye İlişkileri Üzerine Düşünceler, Yeni Türkiye(dergisi), Ankara, 'Türk Dünyası İlişkileri Özel Sayısı', Mayıs-Haziran, 1997, S. 15, s. 961-965

• İran Türkmen Edebiyatından Bir Şair: Aydı Ovnuk, Kardaş Edebiyatlar, Nisan-Mayıs-Haziran, 1996, S. 35, s. 16-23

• İran'da Bir Türk Araştırmacı: Ali Kemali, Kardaş Edebiyatlar, Ocak-Şubat-Mart, 1996, S. 34, s. 45-47

• Hamid Nutki Aytan'ın Hayatı ve Eserleri, Kardaş Edebiyatlar, Ocak-Şubat-Mart, 1996, S. 34, s. 1-17

• Kardeş Türk Edebiyatlarını Tanıtmada Karşılaşılan Problemler, Kardaş Edebiyatlar, Erzurum, Ocak-Şubat-Mart 1995, S. 30, s. 3-6

• Türkiye İran İlişkilerinde Azerbaycan'ın Önemi, Yeni Türkiye, Ankara, Mart-Nisan 1995, S. 3, s. 356-363

• Sovyet Döneminde Neşredilmiş Türk Edebiyatı Tarihlerinin Yanlış ve Eksik Tarafları, Kardaş Edebiyatlar, Erzurum, Ekim-Kasım-Aralık 1994, S. 29, s. 5-15

• 'II. Türk Devlet Toplulukları Dostluk , Kardeşlik ve İşbirliği Kurultaı'nın Ardından , Kardaş Edebiyatlar , Sayı: 28, s.3-7 , 1994.

• Zeki Velidi Togan, Çev. Y. Akpınar, 'Gaspırah İsmail Bey', Kardaş Edebiyatlar, Sayı: 25 , s.4 - 7 , 1994.

• Türkiye Azerbeycan İlişkilerininGeleceği Hakkında Bazı Düşünceler,Kardaş Edebiyatlar,Sayı:23 , S.3-11,1992

• Azerbaycan-Türkiye Edebi İlişkileri Açısından Zelimhan Yakub'un Şiirleri, Kardaş Edebiyatlar,Sayı: 21,S.4-14,1992

• ' XIX.ve XX. Asırlarda Azerbaycan Edebiyatı',Türk Dünyası El Kitabı,2.Bs.,3.C.,S.597-668,1992 (Ankara,Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü)

• 1992, 'Umumi Türk Tarihi Yeniden Yorumlanırken', Kardaş Edebiyatlar, Sayı: 24, s. 3 -10,

• 'Kardaş Kömeği'ni Hatırlayalım, Azerbaycan Türkleri (dergisi), İstanbul, 1 Nisan 1990, S. 1, s. 11-12

• 'Azeri Edebiyatında Namık Kemal', Türklük Araştırmaları Dergisi,Sayı:5, s.83-150,1990 .

• 'Bulut Karaçorlu Sehend ve Bazı Şiirleri', Araştırma Dergisi, Erzurum, 1985, S. 13, s. 379-399 (Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi)

• 'Azeri Şair Habib Sahir (Habib İdrisi ile birlikte)', Kardaş Edebiyatlar, Erzurum, 1982, S. 2, s. 4-9

• Çağdaş Türk Edebiyatları-1, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2012, XVII+245 s. (8 ünite. 1-4, 6-8. üniteler Y. Akpınar, 5. ünite Türkmen Edebiyatı Doç. Dr. Ferruh Ağca tarafından yazılmıştır.

• “Hophopname’nin Yeni Neşri”, Yeni Türk Edebiyatı, Ekim 2012, Sayı: 6, s. 262-269.

• 2008 İsmail Gaspıralı: Seçilmiş Eserleri, 3 Dil-Edebiyat-Seyahat Yazıları, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 2008, 512 s.

• 2004, İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 2, Fikri Eserleri, Neşre Haz. Yavuz Akpınar, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 422 s.

• 2003, İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 1, Roman ve Hikayeleri, Neşre Haz. Y. Akpınar, N. Muradov, B. Orak, İstanbul, Ötüken Yayınevi, 476 s.

• 2000, Akpınar, Yavuz - Anar, Bin Yılın Yüz Şairi, Ankara, Kültür Bakanılığı Yayınları, 2000, XXX+305 s.

• 1996 Hamid Nutki (Aytan), Her Rengden-Dünenden Bugüne, Hazırlayan: Doç. Dr. Yavuz Akpınar, Ankara, 1996, XX+195s. (Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

• 1995 Ali Şir Nevayi, Mecalisü'n-Nefais, Hazırlayanlar: H. Ayan, K. Yavuz, E. Gemalmaz, R. Toparlı, G. Ayan, Y. Akpınar, Erzurum, 1995, 2+232 s. (Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)

• 1994 Azeri Edebiyatı Araştırmaları , İstanbul, Dergah Yayınları, 1994, 18+512 s.

• 1990, Resulzade, Mehmet Emin, Kafkasya Türkleri , Neşre Haz . Yavuz Akpınar , İ.M. Yıldırım . S.Çağın c8+132 , İstanbul,1993 .

• 1990 Resulzade, Mehmet Emin, Azerbaycan Cumhuriyeti:Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti Neşre haz . Yavuz Akpınar , İ.M.Yıldırım, S.Çağın 28+205 İstanbul 1990.

• 1990, Resulzade, Mehmet Emin, İran Türkleri. Neşre Haz. Yavuz Akpınar, İ. M. Yıldırım, S. Çağın 4+142. İstanbul 1993.

• 1988 Çağdaş Türk Şiveleri : Azeri Türkçesi ve Edebiyatı Metinleri , 24+309 İzmir 1988

• 1988 Akpınar Yavuz , Çağdaş Türk Edebiyatları (Ders Notları) , İzmir , 1988.

• 1988 Akpınar Yavuz, Mirza Feth Ali Ahundzade: Komeliler (Temsilat), İzmir, Ege Üni. Ede. Fak. Yayınları, 1988, 2+322 s.

• 1984, Akpınar Yavuz XIX-XX. Asırda Azeri Edebiyatı,3+100 Erzurum 1994 (2.bs. İzmir 1988)

• 1980 Akpınar Yavuz , Mirza Feth Ali Ahundzade : Bütün Yönleri İle, 300, Erzurum , 1980

• 1979 Akpınar Yavuz , Bahtiyar Vahabzade , Şiirler, 245 , İstanbul, 1979

• 1976 Akpınar Yavuz, Nabi Hazri, Seçilmiş Şiirler , 134+1,İstanbul,1976