Azərbaycanşünaslıq Akademiyası
Sebahattin ŞİMŞİR
Türk Dünyası Tarixi, İslam Öncesi Türk Tarixi və Türk Mədəniyyəti üzərində çalışır. Mühacirətdəki Azərbaycan Türkləri, Qafqaz ve Türkistan Türklərini daha dərindən öyrənmişdir. 1999-cu ildə doktorluq işini müdafiə etmiş, 2006-cı ildə isə dosent adı almışdır.

Nəşr olunmuş əsərləri.
1. Mehmet Emin Resulzade - Hayatı ve Faaliyetleri, Ankara, 1995, İstanbul 2012.

2. Azerbaycan’ın İstiklal Mücadelesi, İstanbul 2002, 2006, 2013.

3. Türk Düşünürleri, Almatı, 2005, İstanbul, 2008.

4. Türk Kültürü II, İstanbul, 2010, 2013.

5. Coğrafyadan Vatana Türkistan’da Türkler, İstanbul, 2011, 2015.

6. Azerbaycan’da Kızıl Soykırım, İstanbul, 2011.

7. Mehmet Sadık Aran, İstanbul, 2012.

8. Türk Dünyası Tarihi, İstanbul, 2012.

9. Bir Rektör, İstanbul, 2014.

10. Güntekin Necefli, Azerbaycan Topraklarında Kurulan Ermeni Devleti, İstanbul, 2012. (Aktaran)

11. Dubrovski, Sovyet Tarihçiliği Nazarında Türk Dünyası, İstanbul, 2008 (Hazırlayan).

12. İrade Memmedova, Rusya İle İran Arasında Azerbaycan, İstanbul, 2011. (Aktaran).

13. M. Emin Resulzade, Hatıralar ve Kafkasya, İstanbul, 2011 (Hazırlayan).

14. Türkiye’de Yaşayan Azerbaycan Türkleri, Ankara 2013. (A. Attar İle birlikte).

15. Boran Aziz, Ermenilerin Türk Soykırımı, İstanbul 2013. (Aktaran).

16. Boran Aziz, Hocalı Soykırımı, İstanbul, 2014. (Aktaran).

17. Tofig Mustafazade, Karabağ Hanlığı, İstanbul, 2014. (Aktaran).

Türk Mədəniyyəti, Türk Yurdu, Türk Dünyası Araşdırmaları, Türk Dünyası Tarix Jurnalı, Orkun, Türk Diplomatik, Türk-İslam Mədəniyyəti Akademik Araşdırmalar və E.Ü Tarix Araşdırmaları Jurnalı kimi jurnallarda məqalələri nəşr olunmuşdur.

Dağıstan Dövlət Universitetinin elmi jurnalı, Vestnik Tyurkskovo Mira'nın hakim heyətində olub, 2011-ci ildə fəaliyyətə başlayan The Academic Association of the Altaic Community'nin üzvüdür.