Azərbaycanşünaslıq Akademiyası
Koreya Xarici Dillər Universitetində Türk-Azərbaycan dilləri kafedrası2008-ci ildən etibarən Koreya Xarici Dillər Universitetində Türk-Azərbaycan dilləri kafedrası təsis olunmuş və sözügedən universitetdə Azərbaycan dili tədris olunmağa başlanmışdır. 2011-ci ilin sentyabr ayından etibarən isə Türk-Azərbaycan dilləri kafedrası tərəfindən Azərbaycan dili ilə yanaşı Azərbaycan üzrə ölkəşünaslıq fənni də tədris olunur.