Azərbaycanşünaslıq Akademiyası
Əhali

Əhalinin sayı

(ilin əvvəlinə)

İllər

Cəmi əhalinin sayı, min nəfər

o cümlədən:

Bütün əhaliyə nisbətən, faizlə

şəhər yerləri

kənd yerləri

şəhər yerləri

kənd yerləri

2010

8997.6

4774.9

4222.7

53.1

46.9

2011

9111.1

4829.5

4281.6

53.0

47.0

2012

9235.1

4888.7

4346.4

52.9

47.1

2013

9356.5

4966.2

4390.3

53.1

46.9

2014

9477.1

5045.4

4431.7

53.2

46.8

2015

9 593.0

5 098.3

4 494.7

53.1

46.9