Azərbaycanşünaslıq Akademiyası
Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele
Türkoloq Professor Doktor Barbara Kellner-Heinkele Berlin Azad Universitetində Türkoloq professor kimi işləyir.

Əsas tədqiqat sahələri- Türk Xalqları; Osmanlı xüsusilə Krım tatarlarının mədəniyyət tarixi; Türkmənlər tarixi; Mədəniyyət tarixinin mənbəyi kimi türk bioqrafik və avtobioqrafik əsərləri (Osmanlı imperiyası, Mərkəzi Asiya); post-sovet Mərkəzi Asiya respublikalarında dil siyasəti.

Şərikli araşdırmalar aparmışdır. (Azərbaycan bölümünün müəllifi Prof.Dr. Xaləddin İbrahimli)

1. The language politics of ex USSR Muslim states. London: Hurst and Company, 2001; Rusca tekrar neşr: Yazikovaya politika v musulmanskix qosudarstvax-bivşix sovetskix soyuznix respublikax. Moskva, “Proqress-Tradisiya”-2004